Català
Cerca per temes
Paraula clau de la Cerca: Resultats trobats: 820
Àrea de coneixement: Gestió del Coneixement Ordenar
‘Valor Afegit’: Treball automàtic, la nova revolució laboral

La introducció de les noves tecnologies a les empreses i l’automatització dels processos més tècnics posa en dubte la presència de moltes persones en el futur escenari laboral. Quin paper jugaran els professionals? Poden les màquines desenvolupar totes les tasques que realitzen els humans? Aquest reportatge recent de Valor Afegit a Televisió de Catalunya que, entre altres va comptar amb la participació de Josep Salvatella, membre de la Comissió Consultiva de la nostra Fundació, presenta possibles respostes a aquestes preguntes i dibuixa el panorama futur fruit de la relació entre digitalització i societat.

L’ús de les noves tecnologies s’ha convertit en una pràctica quotidiana tant en l’àmbit professional com personal i ha permès la simplificació de moltes tasques dins les empreses. La mecanització de les feines ha estat un procés continu des de la Primera Revolució Industrial i els canvis progressius que introdueixen Internet i la digitalització són comparables a aquells que van comportar grans descobriments com ara l’electricitat i el petroli. Però al mateix temps aquesta revolució planteja algunes qüestions encara no resoltes: Maten les noves tecnologies els llocs de treball? A qui beneficien tots els guanys de productivitat que aporten les màquines?

Daniel Raventós, professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, es repeteix les mateixes preguntes i afirma que per establir un repartiment proporcional dels beneficis de la productivitat l’única solució resideix en la legislació. Però el problema és que la legislació econòmica  que hi ha hagut en els últims 30 anys ens porta a realitats com les que descriu l’informe Riqueza: tenerlo todo y querer más elaborat per Oxfam: l’any que ve l’1% més ric del món tindrà la mateixa riquesa que l’altre 99%.

Com està incidint aquest augment de la productivitat a les feines? Un estudi d'Oxford ha analitzat els efectes de la digitalització en 700 categories laborals dels Estats Units. La conclusió és que un 47% d’aquestes feines estaran afectades i en risc de desaparèixer. Els col·lectius més afectats són administratius, comercials, treballadors de serveis i tècnics de gestió. Aleshores, quins perfils professionals requerirà aquesta vida moderna on màquines i ésser humans treballaran braç a bracç? És a dir, aquells que aporten una de les principals mancances de les màquines: la percepció i la intel·ligència social i creativa.

Ricard Alfaro, president de l’Associació de Directius de Recursos Humans, dibuixa el futur laboral de les empreses com un rellotge de sorra: a la base cada cop tindrem més posicions manuals amb poca formació i baix salari; a la part de dalt es situarà la gent qualificada i amb altes capacitats digitals, que fins i tot podrà escollir on anar a treballar; i a la part del mig, la més estreta, es trobarà el gran gruix de tècnics i administratius que són els que desenvolupen tasques més susceptibles de ser substituïdes per la informàtica. Ens trobem davant d’una classe mitjana laboral que s’anirà reduint i pot acabar per desaparèixer.

En contraposició als qui preveuen que la digitalització provocarà un increment de l’atur i substituirà les feines manuals, Josep Salvatella, conseller delegat de Roca Salvatella i membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, no imagina un escenari futur apocalíptic sinó que creu que apareixeran nous models d’oportunitat, tot i que no hem de perdre de vista que estem just al mig d’una revolució i, com a tal, implicarà canvis.

L'Hospital Sagrat Cor de Barcelona és un exemple de la introducció de les noves tecnologies a l’àmbit laboral. Recentment ha implantat al seu vestíbul màquines que gestionen el flux de pacients i que els faciliten papers amb un codi de torn segons l’hora de la visita. Ara, però, l’espai que ocupaven abans els administratius a cada planta és buit. Xavier Mate, director d’Hospitals Quirón Salud, indica que s’ha produït una migració del personal i que els administratius juguen ara un altre paper més relacionat amb la formació i assessorament del pacient. Tot i així fonts sindicals indiquen que aquests canvis han comportat una reducció del 30% de la plantilla. Per a Mate la construcció d’una xarxa informàtica que faciliti la gestió diària és tan important com els subministres bàsics.

Mate afirma també que la digitalització ha comportat guanys en prestacions i seguretat, però no un estalvi dels recursos, que ara es destinen a una altra cosa. Salvatella corrobora que la tecnologia no permet una optimització dels recursos, però és indispensable invertir-hi i estar actiu en la digitalització per aconseguir sobreviure en el nou entorn.

Sigui quin sigui el futur de la conjunció entre màquines i persones, la clau resideix en la col•laboració i l’equilibri just entre ambdues parts, on les primeres aportaran velocitat als processos més tècnics i feixucs i les segones la seva capacitat intrínseca: el component humà.

 

També pots veure el reportatge a la pàgina web de Televisió de Catalunya: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/treball-automatic-la-nova-revolucio-laboral/video/5564058/

La primera generación del siglo XXI, los nacidos entre 1995 y 2010, se incorporará al mercado en cinco años. Con este grupo, bilingüe y autónomo en su aprendizaje, llega la era de la transparencia y la diversidad. Tienen una gran capacidad para entender y analizar información compleja y para ellos compartir la información es lo más importante, en vez de mantenerla en secreto.

Las empresas tradicionales de gran tamaño intentan emular el modelo de éxito de la gestión en las nuevas firmas innovadoras. La farmacéutica Sanofi y Affinity Petcare son ejemplos de organizaciones que apuestan por los cambios, que siempre tienen que venir desde abajo y sin dejar de lado una estrategia sólida.

Ayuntamientos, industria, y proveedores de servicios parecen estar de acuerdo en que uno de los pilares básicos para pagar el coste de las ciudades inteligentes es compartir datos de los usuarios. Estas y otras conclusiones se han desarrollado en el marco de la que ha parecido ser la semana Smart City, con la presentación del informe 'Smart Cities, transformación digital de las ciudades' y la celebración del Smart City Expo World Congress 2015 en Barcelona.

La disciplina del ‘mentoring’ gana presencia en las grandes empresas. Es una práctica mediante la cual dos personas se comprometen a compartir vivencias, experiencias y visiones. Un buen mentor debe poseer habilidades de comunicación, escucha activa, rigor, interés y buen manejo de las inquietudes y expectativas de sus 'mentees'.

Cada vez más empresas abordan planes para sensibilizar a sus trabajadores en ciberseguridad, conscientes del riesgo que entraña la falta de concienciación y el desconocimiento de las normas básicas.

Culthunting Day 2015 (20/11/2015): Cultura para transformar

La Fundació Factor Humà colabora de nuevo con una jornada de inspiración orientada a directivos de Comunicación, Recursos Humanos, Innovación, Marketing, etc., que les permitirá conocer las posibilidades que ofrece la cultura como motor de innovación en las organizaciones. En un programa concentrado de medio día que tendrá lugar en el Arts Santa Mònica de Barcelona, conocerán casos de éxito, diálogos inspiradores y más de 20 ideas de artistas pensadas para dar soluciones a la empresa.

Empleats/des de més edat, el valor de la maduresa professional

Les societats occidentals hem de dissenyar noves polítiques de gestió de Recursos Humans vinculades amb els/les nostres empleats/des grans i a un doble nivell: col·lectiu -amb estratègies que perllonguin amb diverses i creatives fórmules la vida laboral i facin sostenible la despesa en pensions- i a cada organització -aprofitant millor les capacitats d'aquest col·lectiu amb un enfocament guanya-guanya i potenciant la rendibilitat corporativa i l'ocupabilitat personal.

 

“Si tens més d'una determinada edat (50 o més anys) tens un gran problema per recol·locar-te o canviar de feina.” Aquest axioma tan generalitzat, maximalista i comunament acceptat l'he escoltat en múltiples ocasions des que vaig començar a treballar a finals dels 90 i sempre m'ha semblat quelcom inadequat, per la qual cosa us proposo la següent reflexió.En els meus inicis professionals analitzava aquesta problemàtica amb una visió humanista de la gestió empresarial i orientada a donar oportunitats a les persones segons les seves capacitats. I la meva intuïció era que aquest col·lectiu d'empleats/des podia ser molt valuós ja que aporten aspectes complementaris al dels joves. Gairebé 20 anys després ho he corroborat amb múltiples experiències en la meva relació amb empleats/des de major edat.

Una bona gestió dels/de les empleats/des grans genera a una organització dos beneficis: rendibilitat/productivitat i reputació com a entitat socialment responsable.

Quina és la situació actual?

Existeix un doble repte quant a ocupabilitat i gestió de talent dels/de les empleats/des grans al mateix temps de sostenibilitat dels costos de pensions. Algunes dades:Segons els estudis de People Matters, consultoria amb gran experiència en demografia i mercat de treball, a Espanya hi viuen actualment uns 5 milions de persones entre 55 i 65 anys, amb una taxa d'empleats actius que s'aproxima al 50% (http://ow.ly/RP3Xw i veure taula), en línea amb la mitjana de la Unió Europea.

Aquest nivell d'activitat s'ha vist afectat per la crisi econòmica que ha obligat a moltes companyies a haver de recórrer de manera intensa a prejubilacions. Segons estudis de l'IESE des dels inicis de la crisi s'han prejubilat anualment a Espanya entre 60-70.000 persones amb una edat mitjana de 55 anys i de les quals només el 40% ha tornat a treballar. Com a dada complementària i segons dades de la Seguretat Social un 44% d'empleats/des es van jubilar de manera anticipada en els últims anys (http://ow.ly/RRZXG). Combinat amb això i com a conseqüència de l'envelliment existeixen creixents dificultats pressupostàries per finançar les pensions. A nivell espanyol es preveu que el % de majors de 65 es doblarà de 2002 a 2050 passant de 22% a 44% (veure taula), la qual cosa genera riscos de sostenibilitat del sistema segons experts (http://ow.ly/RP08v).

Font: Estudi IESE “Las prejubilaciones y su impacto en la persona, en la empresa y en el sistema de pensiones". (http://ow.ly/RP0kH)

A nivell internacional informes com el de The Economist: “És 75 el nou 65? (http://ow.ly/ROUtS)”, analitzen la necessitat de retardar la jubilació com una tendència inexorable davant l'augment d'esperança de vida i l'alt impacte del cost de les pensions en els pressupostos públics.A la vista de totes aquestes dades sembla clar que les societats occidentals hem de dissenyar noves polítiques de gestió de Recursos Humans vinculades amb els nostres empleats/des grans i a un doble nivell: col·lectiu -amb estratègies que perllonguin amb diverses i creatives fórmules la vida laboral i facin sostenible la despesa en pensions- i a cada organització -aprofitant millor les capacitats d'aquest col·lectiu amb un enfocament guanya-gana i potenciant la rendibilitat corporativa i l'ocupabilitat personal.Gestió multi-generacional proactiva i en positiu

Tot i que existeixen encara molt pocs casos al mercat espanyol algunes companyies estan ja impulsant iniciatives específiques en aquest àmbit.Altadis està impulsant el Programa de Gestió del Talent Sènior (GTS) sota el lema “el valor de l'experiència” i que contempla cinc activitats, entre les que cadascun dels participants podrà triar la que més s'apropi a les seves preferències: mentoring, gestió del coneixement, projectes multidisciplinaris, coneixement transversal i experts interns (http://ow.ly/SN1CI). Luis Blas, el seu director de Recursos Humans explica la filosofia d'aquest programa a la nota de premsa de llançament: “El talent no té edat, no ve de sèrie amb la gent jove, però tampoc es marceix amb l'edat. Volem oferir als nostres sèniors noves oportunitats i aprofitar, al mateix temps, tot el talent que hi ha dins de la Companyia. És una aposta per seguir sent una de les millors empreses per a treballar a Espanya, on l'orgull de pertinença supera el 80%.”La Formació Dual és una altra bona pràctica de gestió multi-generacional i de recuperar la figura de l'oficial sènior i de l'aprenent amb un enfocament actualitzat i fomentant una Formació Professional més propera a l'empresa. Francisco Belil, vicepresident de la Fundació Bertelsmann, és un dels seus impulsors a Espanya, on aquesta metodologia té una penetració de només un 2% versus el 60% a països centreeuropeus (http://ow.ly/SpUp2).Elena Cascante ha impulsat generaciona.org, un innovador think tank que està posant en valor amb diferents iniciatives la contribució dels majors de 50 anys. El seu objectiu és influir en la societat a diferents nivells perquè existeixi una política activa de diversitat generacional a les organitzacions que apreciï i gestioni adequadament la seva important aportació.Andrés Fontenla, managing partner de Fontevalue Consulting, apunta al seu article ”Los seniors están de moda” (http://ow.ly/ROUw5) que el complex entorn macroeconòmic actual està potenciant la contractació d'empleats/des sènior i indica que aquesta tendència la reflecteixen recents estudis com el d'Adecco que afirma que el 76% de la nova ocupació ha estat generat en el col·lectiu de majors de 45 anys. Experiències personals

En la meva trajectòria professional he tingut la sort de poder interactuar amb col·legues i tenir en el meu equip a diverses persones de més de 60 anys a llocs de responsabilitat. Ells m'han enriquit amb les seves experiències professionals i maduresa personal, especialment valuoses en els moments difícils i que van redundar en importants assoliments col·lectius. I també he participat en diversos i exitosos fitxatges de professionals de més de 55 anys que han contribuït excel·lentment amb visions i experiències professionals molt difícils de captar al mercat.Sóc conscient que aquesta visió positiva no és generalitzable al 100% de casos. Les creixents exigències del mercat laboral per a qualsevol professional han provocat casos d'empleats/des sèniors que han perdut la il·lusió per seguir treballant o no han evolucionat les seves habilitats per adaptar-se als nous temps, la qual cosa els fa de difícil ocupabilitat. I a més existeix una pressió d'optimització de costos salarials per la dificultat de mantenir marges raonables, la qual cosa sol perjudicar la ocupabilitat de l'empleat/da gran que en moltes ocasions és més costós que les noves generacions.No obstant això crec que una majoria d'aquestes persones poden mantenir la competitivitat del seu perfil amb un adequat reciclatge continu si existeix una gestió anticipada i proactiva del seu talent per part de l'organització i una necessària auto-responsabilitat per evolucionar per part de l'empleat/da. Aquesta ha estat la meva experiència personal en sectors tan competitius com tecnologia, financer, consultoria o farmacèutic.Encara que actualment poques empreses tenen aquest enfocament proactiu crec que és una tendència imparable. Per tant, és clau dissenyar polítiques d'entrenament, retribució, temps de treball i de transició a la jubilació que contemplin les especificitats d'aquests/es empleats/des grans. Així aconseguirem que aportin al màxim, que el seu coneixement es quedi a l'organització i que es potenciïn els resultats i reputació corporativa.

Font: elaboració pròpia

Conclusions

La gestió de la creixent diversitat de la societat actual (edat, gènere, nacionalitats, experiències, opinions…) pot ser un gran avantatge competitiu per a moltes organitzacions. Tots sumem i la nostra fortalesa està en aprofitar bé aquesta diversitat i riquesa d'experiències i enfocaments.Com bé diu Enrique Arce al seu llibre “El mayor activo” (http://ow.ly/ROWX8): la gestió de persones, tradicionalment orientada a empleats/des de mitjana edat i a joves amb potencial, haurà d'adoptar mesures i desenvolupar instruments concrets per gestionar i treure el millor partit d'un col·lectiu al que s'ha considerat tradicionalment com de contribució decreixent.Una bona gestió dels/de les empleats/des grans genera a una organització dos beneficis: rendibilitat/productivitat i reputació com a entitat socialment responsable. Per tant, hem d'actuar perquè els nostres empleats grans puguin sentir-se integrats en una societat a la qual han donat i poden seguir donant molt i sense perdre de vista les exigències de rendibilitat i competitivitat en un món globalitzat. Per això es requereix una actuació coordinada des de tots els àmbits (polític, sindical, empresarial i societat en general) i comptar amb un impuls de Recursos Humans en el disseny de polítiques concretes i amb impacte.Per acabar i pels que encara tenen dubtes, comparteixo dos exemples de grans personatges que van realitzar les seves majors contribucions amb més de 55 anys: Miguel de Cervantes, que va escriure El Quixot amb 57 anys, o Winston Churchill, que es va convertir en Primer Ministre britànic amb 62 anys.

 

David Reyero Trapiello - Senior HR Business Partner – Sanofi Iberia

e-mail: David.reyero[arroba]sanofi.com / Twitter: @davidreyero73 / Linkedin: es.linkedin.com/in/reyerodavid

Varias compañías están empezando a utilizar tecnologías de procesamiento del lenguaje y de las imágenes para detectar cosas que los humanos no somos capaces de ver. Según Fast Company, la Inteligencia Artificial empieza a abrirse camino en el mundo laboral, facilitando cosas insospechadas como, por ejemplo, descubrir la discriminación de género en el lenguaje usado en los procesos de selección o en las evaluaciones de desempeño.

Tradicionalmente vistas como paraísos de la seguridad laboral, las profesiones se encuentran actualmente en el ojo del huracán. Las nuevas tecnologías facilitan la realización de algunas tareas y ofrecen mayor acceso a todo tipo de conocimientos. Según The Economist las máquinas desafían las dos afirmaciones más importantes que hasta ahora habían hecho especiales a las profesiones: su capacidad para hacer avanzar las fronteras del conocimiento y la licencia exclusiva para hacer llegar su expertise al resto de los mortales.

Integrar el 'big data' en las empresas es clave. Formar a la plantilla ayuda a que todos los departamentos se involucren con los datos. La salvación de los neófitos digitales no es contratar a un ingeniero que ponga a funcionar un programa que analice lo que la mente humana no puede hacer. El proceso es más complejo y requiere la transformación de la empresa en su conjunto.

Entrevista de "La Contra" de La Vanguardia a Jane Hart, pionera del 'modern workplace learning', formación autodidacta en el trabajo: "Marque un límite a su tiempo para las redes: cinco, diez, veinte minutos al día, concentrados y siempre a la misma hora. No trabaje a destajo para enriquecer a los billonarios de las multinacionales de Internet."

La mayoría de los sistemas de gestión de las empresas en las últimas décadas se han organizado a partir de instrumentos de medición que les permiten controlar resultados y empleados para ahorrar gastos. Sin embargo, la medición exhaustiva de procesos no garantiza que los empleados logren la excelencia.

El 3r Espai Factor Humà debat sobre tendències innovadores en la gestió de persones com ara la intel·ligència col·lectiva, coworking corporatiu i mindfulness

La Fundació Factor Humà ha reunit 250 professionals de diferents empreses i organitzacions interessats en mètodes diversos que poden contribuir a una gestió coherent de la innovació. Dues de les conclusions més aplaudides han sigut que tothom pot aportar idees innovadores, només cal crear entorns per generar aquesta innovació, constant i col·lectiva, i que el valor de la informació no és tant la seva possessió com el seu ús.

Persones desinhibides?

Ningú no dubta ja de la importància de la creativitat a les organitzacions. Sense persones i equips amb idees ben treballades, es fa molt més difícil innovar. I, si no s’innova, el futur de l’empresa pot quedar congelat.

Tot i això, sabem que hi ha un munt de persones que no es consideren creatives, l’activitat diària de les quals consisteix en la repetició d’una sèrie de feines preestablertes amb poc marge de llibertat per a canviar-les. Encara plana sobre la majoria d’organitzacions allò de “a vostè no li pago per a ser creatiu”. Sembla que, sovint, la creativitat és un espai reservat a uns pocs privilegiats.D’altra banda, escoltem de tant en tant històries d’empreses en les que, d’alguna manera, s’aconsegueix que l’esperit creatiu arribi a molta més gent. I que, a més, es transformi en projectes ambiciosos d’innovació. Quin és el secret?Com deia Steve Jobs, la innovació no depèn dels diners sinó de les persones. Els neurocientífics han descobert que el fet de ser més o menys creatiu depèn del grau en què “apaguem” o “silenciem” el nostre cervell cognitiu. En efecte, pensar d’una forma massa seqüencial o estructurada impedeix que d’altres estructures cerebrals intervinguin en el procés de generació d’idees.Hi ha persones massa “deliberades”, que exerceixen un control absolut sobre els seus processos de pensament i deixen poc marge a la imaginació o a les associacions remotes. En canvi, hi ha individus “espontanis” que connecten millor amb la xarxa de dades inconscients del cervell i això els permet ser més originals i imprevisibles. Aquests darrers tenen menys filtres al seu cervell que separen allò que és “correcte” del que no ho és. Creativament, doncs, són persones desinhibides (desinhibició cognitiva). Per exemple, si volem innovar unes ulleres, els deliberats es concentraran en la seva forma i aparença i miraran, seqüencialment, d’introduir-hi canvis. Els espontanis, en canvi, deixaran que la seva ment navegui lliurament per altres realitats i, de sobte, establiran comparacions involuntàries entre unes ulleres i, potser, un dinosaure. Els dos camins són interessants, però el millor de tot és saber combinar-los, passant de l’estil deliberat a l’espontani en un tres i no res.La majoria de les persones a les organitzacions són més deliberades que no espontànies. I això, entre altres coses, explica que no se sentin massa creatives. Però l’espontaneïtat es pot reaprendre. Com?

- Reaprenent a ser més visuals i imaginatius. Per exemple, fent cada dia exercicis de “Què passaria si...?” Què passaria si no hi hagués jerarquia a les empreses? I si en comptes de tenir peus tinguéssim rodes? - Agafar l’hàbit de pensar passejant. A la Universitat de Stanford han fet públics uns estudis que diuen que passejar mentre pensem estimula la creativitat. - Anant més sovint a llocs de gran bellesa natural i buscar inspiració. La creativitat funciona més encara si ens envoltem de colors blaus i verdosos. - Reaprenent a fer connexions remotes entre conceptes. Què tenen en comú un pallasso, un lloro i un escuradents? Com passem del concepte “serp” al de “dòmino” a través de tres paraules connectores? - Practicant de forma regular la meditació o mindfulness. - Buscant usos alternatius a coses quotidianes. Per a què més podria servir una post de planxar? I les boletes del menjar per a gats? - Refiant-nos una mica més de la nostra intuïció, escoltant el nostre món interior i aprenent dels nostres somnis i somnis lúcids...

A qualsevol responsable de persones d’una empresa li hauria d’interessar tenir equips de gent capaços d’alternar els estats deliberats amb els espontanis. Això no garanteix res però permet tenir gent més diversa, amb menys por a la diferència, més capaç de jugar amb idees estrambòtiques i convertir-les en innovacions i un llarg etcètera. Ens hi posem?

Accés a pàgina web de Franc Ponti: http://www.francponti.com/ca

TV3 posa color a l’economia

L'aposta d’aquesta temporada de TV3 és una nova versió de l’economia, més àgil, fresca i amena. De la mà del reconegut economista Xavier Sala-i-Martin ens presenta Economia en colors, un programa que pretén acostar al públic un dels temes que més ens espanta i que a vegades resulta més difícil d’entendre. A través de paraules senzilles, exemples clars i gran varietat d’escenaris, aprenem curiositats i naveguem per les diferents facetes que conformen el context econòmic actual.

 

Transformar el gris de l’economia en un ventall de colors que la facin més entenedora, fàcil i propera és precisament el repte que s’ha proposat el mediàtic economista Xavier Sala-i-Martin, que cada diumenge a les 22.30 hores ens rep a TV3 amb una de les seves estridents i acolorides americanes.

Tot i que el programa inevitablement porta impresa la marca personal del seu conductor, no pretén difondre cap tipus d’ideologia, sinó aconseguir arribar a la gran majoria de públic d’una forma amena, divertida i lleugera. Simplement es tracta de combinar el rigor acadèmic amb l'entreteniment i la divulgació.

A cada episodi, identificat amb el nom d’un color diferent segons el tema a abordar, Sala-i-Martin ens ofereix una classe magistral amb l'ajuda de Tian Riba, com a alumne i representant de les masses, i la col·laboració d’experts i algunes de les cares més famoses del panorama català, com Ona Carbonell, Mònica Terribas o Pep Guardiola.

“Taronja. On són els nens de desembre?” és un exemple del tipus de preguntes suggestives que Sala-i-Martin llança per parlar de temàtiques tan properes com la importància de l’educació i la evident obsolescència de l’actual sistema educatiu.

Segons diverses observacions, la gran majoria dels millors esportistes del món ha nascut en els primers sis mesos de l'any. Casualitat? Astrologia? No. Tal i com que es divideixen els nens per edats, acaben jugant sempre els del gener perquè són els més grans de la classe.

Sala-i-Martin explica en aquest capítol que la solució als problemes que comporta la innovació tecnològica, com la substitució de llocs de treball per màquines, és l’educació. Hem d’educar als nens per competir en un futur amb robots i amb aplicacions que fan moltes de les coses que ja fem els humans però mes ràpidament i amb més capacitat de memòria i emmagatzematge. És per això que hem d’entrenar als joves, que són el talent potencial, a fer les coses que els robots no poden fer, és a dir, a tenir esperit crític. Les màquines no es qüestionen el món, però els humans si som capaços de fer-ho, i aquest és el nostre valor diferencial.

La clau resideix en la innovació i la nostra capacitat d’adaptació al món que està per venir i que ja treu el cap. Però, l’escola està preparada per ensenyar als nens a guanyar-se la vida en aquest món que arriba? Si comparem les aules d’avui en dia amb les de fa 300 anys veurem que són molts similars, amb la mateixa tarima, la mateixa pissarra i pupitres, tot i que els canvis que hi ha hagut en les diferents dimensions de la vida han estat brutals.

En molts sentits, estem ensenyant als nens a ser una mena d’enciclopèdies, quan realment el cervell no guarda les coses en ordre ni de manera alfabètica. No podem amagar-nos davant l’aparició i proliferació de les noves tecnologies, per tant, el que hem de fer és aprofitar-les i deixar que siguin aquestes qui s’encarreguin d’emmagatzemar dades. Un alumne ha de saber com buscar la informació que necessita i on trobar-la, no cal que ho memoritzi tot. La major part dels continguts que aprenem al col·legi varien durant la resta de les nostres vides, però ser conscient que ets capaç de trobar els recursos per valer-te per tu mateix et serà sempre igual d'útil.

Ken Robinson, un pedagog britànic explica que el sistema educatiu actual, que va funcionar molt  bé en l’època industrial, és anacrònic i es dedica a uniformitzar els nens. Estem patint doncs, com assenyala Sala-i-Martin, una mena de “McDonaldització”, on als nens se’ls tracta per igual tot i que són diversos. En l’època de la creativitat el que hauríem de pretendre és mantenir aquesta heterogeneïtat.

Les idees vénen de tot arreu, de treballadors, de pallassos, de poetes... no vénen només de les elits i dels més superdotats. Així doncs, tots els ciutadans són i seran, amb les seves propostes i idees, el motor del creixement econòmic i per tant hem d’incidir en el punt de partida, que és l’escola i l’educació i adaptar-la a la realitat.

Adoctrinar els nens sobre allò que està bé i allò que està malament segons el punt de vista dels adults acaba matant la curiositat. El nostre sistema educatiu modern no ensenya els nens a fer preguntes, sinó a crear respostes i a respondre exàmens. I això, no estimula la creativitat.

Sala-i-Martin conclou el capítol replantejant la pregunta de l’inici: On són els nens de desembre? Aquells nens amb talent a qui no se’ls ha donat oportunitats per haver nascut a finals d’any? Quant talent em malbaratat per culpa d’un mal disseny de les coses?

Els nens de desembre són aquells nens que tot i tenir grans habilitats i capacitats, per culpa de causes externes com ara professors, pares o pocs recursos, no han pogut explotar tot el seu talent. Formen part d’aquell 56% que actualment està a l’atur malgrat treure bones notes i haver dedicat els seus esforços a estudiar i a crear-se un futur.

 

Accés al programa Economia en colors a la pàgina web de TV3: http://www.ccma.cat/tv3/economia-en-colors/

Emissió en diferit 3r Espai Factor Humà

Pots veure l'emissió en diferit via streaming de l'acte que va tenir lloc el 28/10/2015 de 09:15 a 13:15 hores. També pots seguir la informació de l'esdeveniment via Twitter mitjançant el hashtag #EspaiFH.

Gràcies a la col·laboració d'Streaming Barcelona: http://www.streamingbarcelona.com/

Seminari Factor Humà (17/11/2015): TALENT INTRAPRENEDOR. Generant noves oportunitats a les organitzacions

El desenvolupament de la intraprenedoria és clau per millorar el compromís ja que és una palanca per accelerar el creixement empresarial i fomentar la innovació i la retenció del talent, reduint al màxim la rotació no desitjada. De la mà dels experts Fran Chuan, soci fundador de Dícere i president de ToBeInn, i Catherine Paredes, sòcia fundadora de Human Software, organitzem un seminari dirigit a persones que hagin d’impulsar o potenciar la intraprenedoria, siguin direccions generales, de negoci o de RH.

En la reciente IESE Global Alumni Reunion, celebrada en Múnich, y que contó con la asistencia de un millar de exantiguos alumnos de la escuela de negocios se habló del adiós a la industria convencional y de la bienvenida a la fabricación 4.0, revolucionaria manera de entender los procesos industriales, que requerirá de nuevos perfiles profesionales y abrirá nuevas posibilidades.

La gestión y el manejo de la memoria han cambiado, pues esta ya no es semántica sino que se delega a teléfonos y ordenadores y ello no pone en riesgo la capacidad del cerebro. El reto del futuro será disponer de las estrategias adecuadas para recuperar la información cuando la necesitamos, para convertir lo disponible en accesible.

Bàner

Navega per temes

Àrees de coneixement
Tags

Enquesta

Et permet la teva organització dedicar una part del temps a posar en marxa noves idees o projectes?
 

Calendari d'esdeveniments

Novembre 2015
L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6