Skip to main content

Trobades temàtiques

A la Fundació identifiquem persones expertes i best practices organitzacionals en aspectes clau de la funció de Gestió de Persones

III Trobada Grup Estable de Retribució: L'impacte del RD Llei 16/2013 en les polítiques retributives

III Trobada Grup Estable de Retribució: L'impacte del RD Llei 16/2013 en les polítiques retributivesEl RD Llei 16/2013 suposa importants novetats en matèria retributiva ja que introdueix el salari en espècie en la cotització de la Seguretat Social. Vam reflexionar sobre l'impacte del Decret en la compensació integral del capital humà amb Carlos Delgado, president i conseller delegat de Compensa Capital Humano, i vam conèixer com estan tractant aquest tema a Abertis amb Antoni Enrich, el seu responsable corporatiu de compensació i beneficis.

Carlos Delgado, Compensa Capital Humano; Antoni Enrich, Abertis; Eduard Legazpi, Comissió Consultiva de la Fundació (Fundació Factor Humà)