Skip to main content

Trobades temàtiques

A la Fundació identifiquem persones expertes i best practices organitzacionals en aspectes clau de la funció de Gestió de Persones

Viure SaludableMENT a la feina

Vam organitzar una sessió on compartir experiències en programes de salut mental i emocional a les organitzacions. Va ser amb tres experts: Estel Mallorquí (Biwel), Carles Cortés (UTCCB); i Joan Piñol (Fundación Salud y Persona). I amb els casos pràctics de TMB i Grupo Sifu.

Estel Mallorquí, Biwel; Carles Cortés, UTCCB; Joan Piñol, Fundación Salud y Persona; Ferran Anguera, TMB; Yolanda Triguero, Grupo Sifu (Fundació Factor Humà)