Skip to main content

Trobades temàtiques

A la Fundació identifiquem persones expertes i best practices organitzacionals en aspectes clau de la funció de Gestió de Persones

Trobada temàtica online: Millorar l'experiència de l'empleat mitjançant engagement talks

De la mà de Catherine Paredes, sòcia fundadora de Human Software, i gràcies a l'experiència de PortAventura World amb el seu director d'RH, Albert Santantón, vam proporcionar les claus per aconseguir que cada mànager de l'organització es converteixi en promotor o promotora del compromís.

Catherine Paredes, Socia Fundadora de Human Software; Albert Sanantón, Director de RRHH de PortAventura World (Fundació Factor Humà)