Skip to main content

Trobades temàtiques

Trobades temàtiques

A la Fundació identifiquem persones expertes i best practices organitzacionals en aspectes clau de la funció de Gestió de Persones

El Teaming i la seva aplicació a les organitzacions

Grup teaming 12/12/2007 El Teaming és una idea solidària de microdonacions que fomenta l’esperit d’equip a les organitzacions. El seu impulsor, Jil Van Eyle, ens va explicar l’origen del concepte, l 'evolució i vam conèixer la seva aplicació a l 'empresa Atrapalo.com.

Del coneixement al compromís en un procés de transformació

Jornada 07/11/07 En la nostra trobada anual de Comunicació Interna va tenir lloc un seminari dirigit i conduït per Joan Quintana i Chistophe Launay on vam poder conèixer les experiències de Groupe SEB Ibérica, Grup Codorniu i Torres.

Desenvolupament sostenible: el repte necessari

Desenvolupament sostenible Des de la Fundació vam participar del nou coneixement que s’està creant a partir dels models de desenvolupament sostenible. Vam conèixer què, qui i com s 'està abordant el tema amb la col·laboració d 'experts i representants d 'organitzacions.

El repte del diàleg i la construcció de consens a les nostres organitzacions

Mediació_home La Fundació va organitzar una jornada que volia aprofundir en un tema que, segons els estudis, pot arribar a ocupar un 50% del temps dels directius. Va ser a partir de la visió de dos experts provinents dels sectors sanitari i universitari.

La salut laboral des d’una perspectiva de gènere. Experiències pràctiques en protecció de la maternitat

Assistents PRL 09/05 Per abordar el tema en aquesta sessió del Grup Estable de Prevenció, vàrem comptar amb la visió de l 'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo i del sindicat UGT, a més de les experiències de dos socis: Grup Sagessa i Cotyastor.

Plans d’emergència: com implicar a tota l’organització

Plans d 'emergència (07/02/2007) Durant la jornada vàrem tractar el tema dels plans d 'emergència en relació a la comunicació interna i la formació. Vam veure els canvis que suposa el nou "Codi Tècnic d 'Edificació" i els casos de la Diputació de Barcelona i de l 'Hospital Sant Joan de Déu.

Coneixem tot el talent que hi ha a les nostres organitzacions?

Ponents talent En aquesta ocasió, vàrem parlar i debatre sobre la gestió del talent a les organitzacions. Per això, vàrem comptar amb les experiències de Nutrexpa Grup Serhs i Chupa Chups explicades pels seus responsables de Recursos Humans.

Estan les organitzacions preparades per a la Llei d 'Igualtat?

Imatge assistents Davant la imminent aprovació de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes vàrem creure interessant anticipar-nos al més rellevant que pot plantejar a les organitzacions i els seus Departaments de Recursos Humans.

Els riscos psicosocials en les organitzacions (II)

Assistents PRL En la segona activitat sobre el tema vàrem parlar des d 'una vessant més pràctica: vàrem tractar les actuals metodologies d 'avaluació, els procediments d 'intervenció i vam saber com ho estan abordant alguns dels nostres socis.

Reflexions sobre l’àmbit de l’acció social en les organitzacions

Acció social En aquesta ocasió vàrem oferir la visió de l’acció social des de la perspectiva de dues organitzacions que ja fa uns quants anys hi estan treballant amb rigor: Transports Metropolitans de Barcelona i la Fundació “la Caixa”.

Raons per prendre 's seriosament l 'humor a la feina

Foto grup (home) Per parlar sobre aquest important aspecte de la motivació vàrem comptar amb una conferència d 'Eduardo Jáuregui, investigador de l 'humor, el riure i la psicología positiva i amb Carles Mendieta i Ferran Castellón, autors del llibre humorístic "IT en TI".

El Teaming i la seva aplicació a les organitzacions

Grup teaming 12/12/2007 El Teaming és una idea solidària de microdonacions que fomenta l’esperit d’equip a les organitzacions. El seu impulsor, Jil Van Eyle, ens va explicar l’origen del concepte, l 'evolució i vam conèixer la seva aplicació a l 'empresa Atrapalo.com.

Del coneixement al compromís en un procés de transformació

Jornada 07/11/07 En la nostra trobada anual de Comunicació Interna va tenir lloc un seminari dirigit i conduït per Joan Quintana i Chistophe Launay on vam poder conèixer les experiències de Groupe SEB Ibérica, Grup Codorniu i Torres.

Desenvolupament sostenible: el repte necessari

Desenvolupament sostenible Des de la Fundació vam participar del nou coneixement que s’està creant a partir dels models de desenvolupament sostenible. Vam conèixer què, qui i com s 'està abordant el tema amb la col·laboració d 'experts i representants d 'organitzacions.

El repte del diàleg i la construcció de consens a les nostres organitzacions

Mediació_home La Fundació va organitzar una jornada que volia aprofundir en un tema que, segons els estudis, pot arribar a ocupar un 50% del temps dels directius. Va ser a partir de la visió de dos experts provinents dels sectors sanitari i universitari.

La salut laboral des d’una perspectiva de gènere. Experiències pràctiques en protecció de la maternitat

Assistents PRL 09/05 Per abordar el tema en aquesta sessió del Grup Estable de Prevenció, vàrem comptar amb la visió de l 'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo i del sindicat UGT, a més de les experiències de dos socis: Grup Sagessa i Cotyastor.

Plans d’emergència: com implicar a tota l’organització

Plans d 'emergència (07/02/2007) Durant la jornada vàrem tractar el tema dels plans d 'emergència en relació a la comunicació interna i la formació. Vam veure els canvis que suposa el nou "Codi Tècnic d 'Edificació" i els casos de la Diputació de Barcelona i de l 'Hospital Sant Joan de Déu.

Coneixem tot el talent que hi ha a les nostres organitzacions?

Ponents talent En aquesta ocasió, vàrem parlar i debatre sobre la gestió del talent a les organitzacions. Per això, vàrem comptar amb les experiències de Nutrexpa Grup Serhs i Chupa Chups explicades pels seus responsables de Recursos Humans.

Estan les organitzacions preparades per a la Llei d 'Igualtat?

Imatge assistents Davant la imminent aprovació de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes vàrem creure interessant anticipar-nos al més rellevant que pot plantejar a les organitzacions i els seus Departaments de Recursos Humans.

Els riscos psicosocials en les organitzacions (II)

Assistents PRL En la segona activitat sobre el tema vàrem parlar des d 'una vessant més pràctica: vàrem tractar les actuals metodologies d 'avaluació, els procediments d 'intervenció i vam saber com ho estan abordant alguns dels nostres socis.

Reflexions sobre l’àmbit de l’acció social en les organitzacions

Acció social En aquesta ocasió vàrem oferir la visió de l’acció social des de la perspectiva de dues organitzacions que ja fa uns quants anys hi estan treballant amb rigor: Transports Metropolitans de Barcelona i la Fundació “la Caixa”.

Raons per prendre 's seriosament l 'humor a la feina

Foto grup (home) Per parlar sobre aquest important aspecte de la motivació vàrem comptar amb una conferència d 'Eduardo Jáuregui, investigador de l 'humor, el riure i la psicología positiva i amb Carles Mendieta i Ferran Castellón, autors del llibre humorístic "IT en TI".