Skip to main content

Les persones, agents de canvi per a la generació d'organitzacions innovadores i sostenibles

Les empreses amb propòsit volen generar un impacte a l'exterior a mig i a llarg termini, volen deixar la seva empremta. Per aquest motiu molt sovint han incorporat la sostenibilitat al model de negoci. Per generar impacte, aquestes organitzacions aposten per la innovació promovent de manera natural la col·laboració en tota la cadena de valor: és la generació de valor compartit.

Les persones, agents de canvi per a la generació  d'organitzacions innovadores i sostenibles

Molt sovint escoltem la trillada frase "les persones són l'actiu més important de les organitzacions", però són habituals també les converses al nostre dia a dia i a les xarxes socials sobre pràctiques poc ètiques on les persones són un recurs i no un valor.

Considero que la responsabilitat social ha de promoure l'acció i per tant ha d'anar molt vinculada a la innovació. Les organitzacions han de ser més adaptables que mai i per impulsar processos de canvi cal saber bé el seu funcionament, les seves motivacions, parlar el seu idioma per generar implicació i no sempre és fàcil. Cal un aspecte que moltes vegades no es té en consideració: la confiança, i aquí les persones són fonamentals.

Sovint pensem que fitxant "talents aïllats" i incorporant a la nostra organització les últimes tecnologies el procés de transformació va rodat. No acostuma a passar, malauradament.

La innovació ha de ser un hàbit i no sempre innovar vol dir tenir èxit. Per altra banda els canvis no es reben bé i no se sap perquè es fa el canvi.

Tenir un propòsit definit és clau per emmarcar la missió d'una organització: es tan o més important saber per què una organització es comporta d'una manera determinada que la seva pròpia missió (a què es dedica). El propòsit determina la diferència entre empreses i és l'essència de la cultura corporativa. I una empresa amb un propòsit atractiu genera una alta implicació.

Hi ha un terme japonès otaku (originari del manga japonès) que defineix a aquelles persones amb una alt vincle amb un tema que volen experimentar a propòsit de tot allò que l'envolta. Aquestes persones a més generen conversa entre elles i (per la passió que senten per la seva "afició") saben molt tenint una gran capacitat d'influència. Hi ha molts otakus al món de la tecnologia, la moda, la gastronomia, entre molts altres... Si fem un paral·lelisme amb el món de l'empresa són persones compromeses, més enllà de les  seves motivacions individuals. Simon Sinek també utilitza el concepte otaku per explicar com promoure el “lideratge actiu”.

Ara imagineu una empresa a Espanya. Quanta gent seria otaku de l'organització? Com promoure aquest compromís de manera amplia?

Cal que l'empresa tingui un propòsit que generi afinitat i després promoure mecanismes de coneixement i de col·laboració, especialment promovent la direcció des de l’exemple i la comunicació. Tot plegat genera un espai de diàleg i coherència centrat en les persones.

Les empreses amb propòsit volen generar un impacte a l'exterior a mig i a llarg termini, volen deixar la seva empremta. Per aquest motiu molt sovint han incorporat la sostenibilitat al model de negoci. Per generar impacte, aquestes organitzacions aposten per la innovació promovent de manera natural la col·laboració en tota la cadena de valor : és la generació de valor compartit.

Està demostrat que aquest model genera més eficiència i prosperitat perquè s'aposta per la incorporació de canvis que milloren tota la cadena de manera individual i col•lectiva. A mig termini genera un important estalvi de costos per la menor utilització de recursos i una alta satisfacció de les persones que formen part d'aquest procés.

Per altra part, Internet ho ha canviat tot: el sistema productiu, la nostra manera de treballar i relacionar-nos, la nostra vida quotidiana. Es dóna la situació de que cada vegada més persones estem més informades i estem prenent consciència del nostre poder de compra, però també de la capacitat d'incidir amb el nostre vot i, òbviament, això també afecta al nostre compromís amb l’organització... Una persona no satisfeta té els recursos per buscar alternatives, i molt més sí té talent.

Una altra variable és el canvi climàtic i la importància de la salut: ens cuidem més i busquem viure en un espai més saludable per a nosaltres i per als nostres fills.   

Les empreses hem de tenir molt present aquest nou paradigma i convertir els desafiaments en oportunitats de millora i desenvolupament: cal escoltar activament, no informar; cal generar col·laboració per implicar, no imposar; cal ser transparents i ètics per ser confiables. Funciona. Una dada representativa és que els països que promouen més la transparència i l'ètica són més productius, innovadors i feliços (un clar exemple és Noruega).

Quines són les claus de les organitzacions del futur?

Són organitzacions que aposten pel desenvolupament sostenible on és possible créixer a la vegada que es genera una millora de la qualitat de vida de l'entorn i es cuiden els recursos naturals. Fomenten la conversa entre les diferents àrees de l'organització i promouen la direcció per l'exemple amb una cultura corporativa que genera orgull de pertinença promovent espais de confiança i de talent.

Són organitzacions enfocades a reptes on es fomenta l'aprenentatge i la capacitat de decisió a la vegada que es van incorporar canvis per a la millora de processos i productes . En conseqüència, són organitzacions que impulsen les aliances per promoure la innovació oberta amb proveïdors, clients i empreses del seu sector i d'altres molt diferents per generar aquest valor compartit. Però també impliquen els consumidors cap a un canvi d'hàbits més sostenibles. Es detecten necessitats no cobertes que són oportunitats de millora i de negoci generant més benestar. I els consumidors, s'enamoren, prescriuen i compren aquestes marques, generant més rendibilitat i reputació. Allò intangible és més tangible que mai!

No oblidem que les persones de les nostres organitzacions (especialment els millennials) valoren cada vegada més el lloc on treballen, en línia amb els seus valors personals.

Promovem que les persones que treballen a la nostra organització siguin les millors ambaixadores de la nostra marca!

Com diu Tom Peters, soft is hard,  hard is soft: al món de l'empresa es igual de complexa la direcció de persones que el control de costos o la logística. La direcció de persones és molt estratègica i condiciona els resultats de l'organització.

Perquè la generació de confiança és el gran repte i és apassionant.

 

Articles relacionats / Artículos relacionados

Empresas que van más allá de la sostenibilidad
La verdad sobre los millennials
Artículo de opinión: Cómo ser una empresa rentable y (a la vez) ética

Imma Pérez, directora de Nottopic. Connectant RSC, innovació i comunicació per fomentar l'autenticitat i la diferenciació d'organitzacions i territoris

Imma Pérez, directora de Nottopic. Connectant RSC, innovació i comunicació per fomentar l'autenticitat i la diferenciació d'organitzacions i territoris

Les empreses amb propòsit volen generar un impacte a l'exterior a mig i a llarg termini, volen deixar la seva empremta. Per aquest motiu molt sovint han incorporat la sostenibilitat al model de negoci. Per generar impacte, aquestes organitzacions aposten per la innovació promovent de manera natural la col·laboració en tota la cadena de valor: és la generació de valor compartit.

Les persones, agents de canvi per a la generació  d'organitzacions innovadores i sostenibles

Molt sovint escoltem la trillada frase "les persones són l'actiu més important de les organitzacions", però són habituals també les converses al nostre dia a dia i a les xarxes socials sobre pràctiques poc ètiques on les persones són un recurs i no un valor.

Considero que la responsabilitat social ha de promoure l'acció i per tant ha d'anar molt vinculada a la innovació. Les organitzacions han de ser més adaptables que mai i per impulsar processos de canvi cal saber bé el seu funcionament, les seves motivacions, parlar el seu idioma per generar implicació i no sempre és fàcil. Cal un aspecte que moltes vegades no es té en consideració: la confiança, i aquí les persones són fonamentals.

Sovint pensem que fitxant "talents aïllats" i incorporant a la nostra organització les últimes tecnologies el procés de transformació va rodat. No acostuma a passar, malauradament.

La innovació ha de ser un hàbit i no sempre innovar vol dir tenir èxit. Per altra banda els canvis no es reben bé i no se sap perquè es fa el canvi.

Tenir un propòsit definit és clau per emmarcar la missió d'una organització: es tan o més important saber per què una organització es comporta d'una manera determinada que la seva pròpia missió (a què es dedica). El propòsit determina la diferència entre empreses i és l'essència de la cultura corporativa. I una empresa amb un propòsit atractiu genera una alta implicació.

Hi ha un terme japonès otaku (originari del manga japonès) que defineix a aquelles persones amb una alt vincle amb un tema que volen experimentar a propòsit de tot allò que l'envolta. Aquestes persones a més generen conversa entre elles i (per la passió que senten per la seva "afició") saben molt tenint una gran capacitat d'influència. Hi ha molts otakus al món de la tecnologia, la moda, la gastronomia, entre molts altres... Si fem un paral·lelisme amb el món de l'empresa són persones compromeses, més enllà de les  seves motivacions individuals. Simon Sinek també utilitza el concepte otaku per explicar com promoure el “lideratge actiu”.

Ara imagineu una empresa a Espanya. Quanta gent seria otaku de l'organització? Com promoure aquest compromís de manera amplia?

Cal que l'empresa tingui un propòsit que generi afinitat i després promoure mecanismes de coneixement i de col·laboració, especialment promovent la direcció des de l’exemple i la comunicació. Tot plegat genera un espai de diàleg i coherència centrat en les persones.

Les empreses amb propòsit volen generar un impacte a l'exterior a mig i a llarg termini, volen deixar la seva empremta. Per aquest motiu molt sovint han incorporat la sostenibilitat al model de negoci. Per generar impacte, aquestes organitzacions aposten per la innovació promovent de manera natural la col·laboració en tota la cadena de valor : és la generació de valor compartit.

Està demostrat que aquest model genera més eficiència i prosperitat perquè s'aposta per la incorporació de canvis que milloren tota la cadena de manera individual i col•lectiva. A mig termini genera un important estalvi de costos per la menor utilització de recursos i una alta satisfacció de les persones que formen part d'aquest procés.

Per altra part, Internet ho ha canviat tot: el sistema productiu, la nostra manera de treballar i relacionar-nos, la nostra vida quotidiana. Es dóna la situació de que cada vegada més persones estem més informades i estem prenent consciència del nostre poder de compra, però també de la capacitat d'incidir amb el nostre vot i, òbviament, això també afecta al nostre compromís amb l’organització... Una persona no satisfeta té els recursos per buscar alternatives, i molt més sí té talent.

Una altra variable és el canvi climàtic i la importància de la salut: ens cuidem més i busquem viure en un espai més saludable per a nosaltres i per als nostres fills.   

Les empreses hem de tenir molt present aquest nou paradigma i convertir els desafiaments en oportunitats de millora i desenvolupament: cal escoltar activament, no informar; cal generar col·laboració per implicar, no imposar; cal ser transparents i ètics per ser confiables. Funciona. Una dada representativa és que els països que promouen més la transparència i l'ètica són més productius, innovadors i feliços (un clar exemple és Noruega).

Quines són les claus de les organitzacions del futur?

Són organitzacions que aposten pel desenvolupament sostenible on és possible créixer a la vegada que es genera una millora de la qualitat de vida de l'entorn i es cuiden els recursos naturals. Fomenten la conversa entre les diferents àrees de l'organització i promouen la direcció per l'exemple amb una cultura corporativa que genera orgull de pertinença promovent espais de confiança i de talent.

Són organitzacions enfocades a reptes on es fomenta l'aprenentatge i la capacitat de decisió a la vegada que es van incorporar canvis per a la millora de processos i productes . En conseqüència, són organitzacions que impulsen les aliances per promoure la innovació oberta amb proveïdors, clients i empreses del seu sector i d'altres molt diferents per generar aquest valor compartit. Però també impliquen els consumidors cap a un canvi d'hàbits més sostenibles. Es detecten necessitats no cobertes que són oportunitats de millora i de negoci generant més benestar. I els consumidors, s'enamoren, prescriuen i compren aquestes marques, generant més rendibilitat i reputació. Allò intangible és més tangible que mai!

No oblidem que les persones de les nostres organitzacions (especialment els millennials) valoren cada vegada més el lloc on treballen, en línia amb els seus valors personals.

Promovem que les persones que treballen a la nostra organització siguin les millors ambaixadores de la nostra marca!

Com diu Tom Peters, soft is hard,  hard is soft: al món de l'empresa es igual de complexa la direcció de persones que el control de costos o la logística. La direcció de persones és molt estratègica i condiciona els resultats de l'organització.

Perquè la generació de confiança és el gran repte i és apassionant.

 

Articles relacionats / Artículos relacionados

Empresas que van más allá de la sostenibilidad
La verdad sobre los millennials
Artículo de opinión: Cómo ser una empresa rentable y (a la vez) ética