Skip to main content

Por qué fracasan las organizaciones

Por qué fracasan las organizacionesPor qué fracasan las organizaciones és un llibre que pretén aportar llum sobre els comportaments que poden afectar de manera negativa a les empreses. A través de deu casos concrets, Marcos Eguiguren ens descriu les principals malalties que poden ferir les empreses.


Aquest llibre s’estructura en dues parts clarament diferenciades. Els primers capítols posen sobre la taula la contextualització teòrica necessària per poder captar tots els detalls de per què les organitzacions tractades van fracassar en algun punt. A la segona part, es plantegen deu casos d’empreses que van cometre errors, molts dels quals s’haguessin pogut evitar.

La part més teòrica tracta conceptes com la globalització i l'obsessió pel curt termini des d’un punt de vista crític. L’ànsia de voler arribar a totes parts en terminis relativament curts provoca una acceleració dels ritmes de les empreses que acaben per prioritzar el benefici immediat malgrat que això pugui comportar problemes a la llarga. En aquesta part també s’analitzen les característiques de l’empresa 3.0, les quals, segons l’autor, són aquelles que tota empresa hauria de buscar i voler tenir (ètica, responsabilitat, flexibilitat, humilitat, prudència, sinceritat, autosuficiència, proactivitat, solidaritat...).

D’altra banda, Marcos Eguiguren fa un paral·lelisme entre els set pecats capitals (luxúria, mandra, gola, ira, enveja, avarícia, superba)  i els comportaments nocius de les empreses. A partir d’aquesta idea dels set pecats giren els posteriors casos que s’analitzen.

Els deu casos que apareixen a l’obra són reals, però l’autor ha tingut molta cura en no desvetllar la veritable identitat camuflant els noms, la procedència, el sector... Per què? Perquè la part important pel lector és conèixer quins errors es van cometre per tractar d’evitar-los, no en quines empreses concretes es van produir. Cadascun dels casos s’estructura en tres parts: definició general de l’empresa (història, sector, mida, país...), fets que es van produir i reflexions finals. És en les reflexions finals on l’autor analitza amb més detalls els pecats capitals comesos per les empreses, la qual cosa enllaça de manera perfecta amb la primera part del llibre. L'estructura de plantejament, nus i conclusions facilita el seguiment de les diferents històries.

Tots els casos estan redactats amb un estil de novel·la fet que aconsegueix captar al lector, sigui expert o no en aquests temes. Aquest estil novel·lesc provoca que la lectura sigui més plaent, més tranquil·la, més amena. Cadascun dels casos es podria llegir de forma aïllada però és el conjunt el que li dóna al lector una veritable idea de les patologies més freqüents que dificulten el progrés de les deu empreses, la majoria de les quals van passar per períodes de gran èxit. Molts dels problemes de les empreses tenen un origen humà que la crisi o la competència acaben per aflorar i l’objectiu del llibre és donar-nos una mostra d’aquests problemes perquè estiguem millor preparats per afrontar el futur.

 

Lidia Haro
factorhuma.org

ISBN: 978-84-36829-87-7

Llibre en castellà.

Articles relacionats / Artículos relacionados

Los 7 pecados de la empresa
Crear oasis en tiempos de crisis

Marcos Eguiguren Huerta (Pirámide)