Skip to main content

¡Será mejor que lo cuentes! Los relatos como herramientas de comunicación (Storytelling)

¡Será mejor que lo cuentes! Los relatos como herramientas de comunicación (Storytelling) L 'èxit d’una comunicació depèn del seu contingut i sobretot de com la transmetem als altres. Saber construir un relat és una eina clau i l 'estrateg en la matèria, Antonio Núñez, ens desglossa en aquest llibre els relats per descobrir com fer-ho.

Cada cop estem més saturats amb missatges i, com a conseqüència, és més difícil cridar l’atenció cap al nostre discurs amb un munt de veus en circulació. Per això mateix, no només necessitem arguments sòlids i idees brillants; hem de construir un missatge cridaner, que mantingui l’atenció i que sobresurti d 'entre els altres. La solució que ens ofereix Antonio Núñez és el relat. Un relat, en aparença senzill, però ple de matisos que ens ajudaran a construir un discurs convincent.

¡Será mejor que lo cuentes! és un manual on es desgrana com són els diferents elements que conformen un relat per tal que el lector pugui agafar aquells que li siguin útils per al seu propi discurs. D’altra banda, també el farà reflexionar sobre la responsabilitat de l’autor.

Té un contingut molt ampli que es completa amb un gran nombre de recursos a la xarxa que amplien tot allò que es diu al llibre i on podem trobar els discursos que utilitza com a referència. Núñez explica al llibre amb com s’han d’emprar i utilitzar els relats, com els relats tradicionals van perdent força, com l’era Internet 2.0 està deixant la seva empremta, les claus d’un relat eficaç, els mites i rituals, els personatges arquetípics i les metàfores.

Tots els capítols s’introdueixen amb pètites càpsules on es recullen cites de filòsofs, escriptors, empresaris i un llarg etcètera. A més, els capítols comencen amb un discurs que utilitza de forma molt clara les tècniques o elements que l’autor exposarà durant la “seqüència” i que dóna una idea clara del contingut a desenvolupar.

La lectura de ¡Será mejor que lo cuentes! és amena i ràpida, ja que Núñez aplica el que assenyala en el seu llibre. Així, no és d’estranyar que deixi al lector amb una idea en l’aire que no es descobrirà fins al següent capítol, o que utilitzi el llenguatge audiovisual per resultar més proper. És agradable el to, gens adoctrinador, que exposa sense exercir una jerarquització entre els diferents recursos que es poden utilitzar per elaborar un discurs.

Les indicacions de Núñez són aplicables a qualsevol àmbit de la vida, no només a l’empresarial, tot i que saber elaborar un bon discurs és de gran utilitat al món laboral. Diàriament es fa necessari produir i difondre missatges i, tenint en consideració els punts que s 'assenyalen al llibre, es pot aconseguir un discurs original i eficient, sempre que l’emissor sàpiga identificar el tipus d’interlocutor que té al davant i les seves necessitats del moment.

¡Será mejor que lo cuentes! resulta una lectura recomanable per assimilar algunes eines interessants o per refrescar aquells recursos que tenim a l’abast i que sovint oblidem. És una bona manera de posar-se mans a l’obra per deixar de crear textos grisos o de donar a les reunions un caire més personal.


Araceli Garcia
factorhuma.org

ISBN: 978-84-96627-30-7

Llibre en castellà.
Pots consultar-lo a la nostra biblioteca (codi: 257).

Articles relacionats / Artículos relacionados

Mi empresa vigila atentamente tu 'blog '
The corporate memory-makers [Los creadores de la memoria corporativa]

AntonioNúñez , (Empresa Activa)