Skip to main content

El teletrabajo en España: perspectiva jurídico laboral

El teleteball és ja una realitat en alça. El llibro és un estudi per ajudar a comprendre millor aquest fenòmen. Gràcies als últims canvis tecnològics, el teletreball ha abandonat definitivament la seva fase embrionària i és ja una realitat en alça. Aquesta nova manera de treballar trenca amb l’aristotèlica unitat de lloc, temps i acció i allibera al treballador d 'algunes de les servituds que li venia imposant la seva condició, pensi 's en la possibilitat d 'abandonar la macrociutat i revitalitzar els nuclis rurals, d 'organitzar un horari a la carta, i d 'arribar de manera autònoma a uns objectius col·lectius, però el teletreball pot ser també un neotaylorisme, ara assistit per ordinador, que es tradueixi en repetitivitat, baixos salaris i invasió de la vida privada. Un revés que no és inherent al teletreball, però que, de no adoptar-se les mesures oportunes, pot acompanyar-lo. La finalitat del present estudi és contribuir a una millor comprensió del fenomen en l 'àmbit laboral, esbrinant en quina mesura la legislació actual resulta aplicable a la situació específica del teletreball, subratllant les possibles disfuncionalitats i esbossant alternatives o solucions.

ISBN: 84-8417-074-8

Pots consultar-lo a la nostra biblioteca (codi: 065)

Articles relacionats / Artículos relacionados

El Teletrabajo

JavierThibault Ara , (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)