Skip to main content

Unitats de coneixement

Unitats de coneixement

Monogràfics que sintetitzen les idees clau de temes relacionats amb Recursos Humans. Són una bona eina de formació.

Futures thinking

El Futures Thinking és una metodologia amb la qual s'exploren múltiples futurs alternatius, s'analitzen els riscos i beneficis comparatius de cadascun, i s'identifiquen oportunitats per prendre avui decisions rendibles per al negoci i alhora positives per a la societat i l'entorn. Futures Thinking aconsegueix establir el rumb adequat, avui, a través de previsions holístiques i sistemàtiques per a l'endemà passat.

 

El gap generacional en talent

La davallada de naixements que es registra a tots els països occidentals augura un futur poc esperançador si no canvien les polítiques migratòries. Més enllà de la caiguda de les taxes de desocupació, aquest escenari que tenim a prop generarà situacions com ara la sobrequalificació o una manca de talent en sectors clau per a l'economia.

 

Enneagrama en l’àmbit laboral

L’enneagrama de la personalitat és una mena de cartografia psicològica del comportament humà. Es representa amb una figura de 9 puntes inserida dintre d’una circumferència, que mostra la classificació mental en base a una sèrie de patrons que inclouen els 9 tipus bàsics de personalitat (enneatipus) que existeixen, amb els seus centres i els seus desplaçaments i interaccions, nivells i direccions del desenvolupament de cada personalitat. Cada cop més s’utilitza per part d'RH per ajudar a desenvolupar la intel·ligència emocional.

 

IA generativa i món laboral

Som als inicis d'una nova revolució de dimensions inimaginables. Aquest 2023 passarà a la història com l'any de la irrupció de la Intel·ligència Artificial (IA) en àmbits de la vida que fins ara eren impensables. Mitjançant eines d'IA s'escriuen textos, es creen imatges difícils d'esbrinar si són realitat o ficció i, mentre es debat sobre els límits ètics de la IA, la seva aplicació també guanya pes en més vessants de l'àmbit laboral.

 

Bootcamps

Són formacions intensives i específiques orientades a les necessitats, sobretot, de les empreses tecnològiques. Els bootcamps reben el nom dels entrenaments esportius d'alta intensitat dels militars en períodes curts de temps abans de convertir-los oficialment en soldats. Es regeixen pel lema “learning by doing” i condensen en pocs mesos el que tradicionalment es trigaria més a aprendre.

 

OKR (Objectives and Key Results)

Els Objectius i Resultats Clau o OKR (per les sigles en anglès d’Objectives and Key Results) és una metodologia perquè les empreses treballin en la mateixa direcció amb un full de ruta basat en objectius comuns i compartits. La metodologia OKR es basa en la definició d’objectius que poden ser avaluats a través de la mesura i quantificació objectivable d’una sèrie de resultats vinculats.

 

Quiet Quitting

Quiet QuittingLa pandèmia de COVID-19, un entorn cada cop més volàtil i incert, i els canvis generacionals (la Generació Z -nascuda entre 1997 i 2012- s'incorpora al món laboral) sacsegen amb força el mercat laboral. Encara estem aprenent a gestionar el fenomen de La Gran Renúncia, que podríem resumir com un èxode massiu de força laboral arran de la pandèmia, i sorgeix un debat que posa el focus en un altre canvi de comportament de la classe treballadora: La Renúncia Silenciosa.

 

Neurodiversitat

NeurodiversitatEl concepte de neurodiversitat va ser descrit per primera vegada l’any 1998 per la sociòloga i activista Judy Signer que el va concebre com un sinònim de biodiversitat neurològica. S’estima que entre el 15% i el 20% de la població té un desenvolupament neurològic diferent del de la majoria de la població. A aquestes persones se les coneix com a neuroatípiques o neurodivergents.