Skip to main content

Unitats de coneixement

Monogràfics que sintetitzen les idees clau de temes relacionats amb Recursos Humans. Són una bona eina de formació.

Entorns personals d'aprenentatge

Representen un model de formació basat en la interconnexió de diverses tecnologies de la informació en una aplicació integrada que habilita a la persona usuària per prendre un rol actiu i central en la seva formació. Suposa un canvi total del paradigma tradicional basat en la relació vertical persones formadores/alumnat.

En els PLE (de l’anglès Personal Learning Environments) les figures d’autoritats no desapareixen del tot, però tenen un rol diferent: el/la professor/a passa a ser una persona facilitadora, una gestora de contingut (content curator) que ensenya com filtrar informació de manera efectiva (ensenya a aprendre). Els i les alumnes passen a ser aprenents, algú amb un rol dinàmic que no només consumeix informació, sinó que la produeix d’acord amb els seus interessos i que consulta els dubtes amb persones expertes de referència o amb d’altres aprenents. En aquest sentit els PLE són alhora personals (l’aprenent els adapta a les seves necessitats) i col·lectius (pot recórrer a la intel·ligència col·lectiva de les comunitats).

Els PLE són un model molt recent (la primera menció del terme és de 2004) que ha estat possible només quan les tecnologies de la informació i la comunicació han pres un caire social. En aquest sentit les principals TICs que s’integren en un PLE són les xarxes socials, els blogs, wikis, podcasts, videoconferències, calendaris i eines d’intel·ligència col·lectiva.

Articles relacionats / Artículos relacionados

IV Jornada Premium: La necesaria reinvención de la formación. El aprendizaje 2.0
Tribuna: Generación 'knowmad', profesionales del siglo XXI
Encuentro Grupo Talentum: "Formación: innovar o morir"


Adjunto/s asociado/s:

pdfEntornos personales de aprendizaje

pdfEntorns personals d\'aprenentatge

Elaborat per l'equip de la Fundació Factor Humà