Skip to main content

portalparados.es

portalparados.es portalparados.es és una eina d 'ajuda per a totes aquelles persones que necessitin suport logístic o anímic en el món laboral. El portal ofereix múltiples sistemes d 'ajuda per als aturats a més d 'informacions d 'interès global.

En un moment de crisi com l’actual, tenir feina estable és quelcom a l’abast de pocs privilegiats. Javier Peña es va quedar a l’atur fa dos anys i va decidir aleshores crear un portal d’ajuda on recopilar informació de manera seriosa sobre qualsevol tema vinculat amb el món laboral. És un web dirigit especialment a persones que cerquen feina i que necessiten un cop de mà tant pel que fa a nivell personal com a nivell laboral. La finalitat del portal és proporcionar eines per assessorar als parats en diversos sentits.

La pàgina d’inici és molt atractiva i presenta una finestra principal on es destaquen un grapat de notícies d’actualitat immediata o latent. Algunes informacions estan complementades amb vídeos d’elaboració pròpia preparats exclusivament per als visitants. Per exemple, poden trobar vídeos sobre com afrontar una entrevista de feina o com elaborar un currículum; aquestes informacions són una de les eines més pràctiques i útils pel lector ja que li permeten recopilar informació bàsica sobre el tema que es tracta d’una manera molt clara –els vídeos es presenten en format entrevista amb experts– i concisa -màxim 10 minuts de durada.

D’altra banda, el web ofereix informacions sobre cursos, beques, noves oficines o empreses en auge, serveis especials per a aturats (com descomptes), ofertes i cursos de formació, entre d‘altres, d’arreu d’Espanya. També inclou un apartat d’informacions ocioses tant específiques per a aturats com per tot tipus de públic.

Però portalparados.es és també una eina que pretén ajudar a nivell emocional les persones que estiguin passant per un moment laboral complicat (dins la feina o sense ella!). Per això posa al servei dels internautes diverses seccions en les quals és possible relacionar-se amb experts en la matèria. “Tus Dudas” respon a inquietuds personals sobre qüestions relatives a l’atur, condicions i situacions d’acomiadament, tipus de contractes, retribucions… Seguint aquesta línia, “El Psicólogo” també pretén resoldre certes qüestions però relatives al benestar laboral de persones actives o circumstàncies dels inactius (situacions angoixants davant llargs períodes sense feina, qüestions sobre orientació laboral, etc.). Un altre espai que permet la interrelació és “El Blog” on els col·laboradors expressen les seves opinions, experiències personals o preocupacions; la serietat és màxima ja que hi ha un filtre per controlar les informacions que s’hi publiquen. Aquests apartats estan molt ben estructurats i la seva pulcra presentació permet absorbir les dades amb molta claredat. Això i el vocabulari precís i rigorós que s’empra donen un resultat molt satisfactori en un ambient on el lector por intervenir activament plantejant les seves vivències.

Aquest és un web amb una presentació excel•lent que persegueix la finalitat d’ajudar totes aquelles persones que es troben en una situació laboral desfavorable en qualsevol sentit; circumstàncies en què rebre un cop de mà sempre és benvingut.

Acceso a portalparados.es: http://www.portalparados.es

Articles relacionats / Artículos relacionados

El Inem, tan lejos de la empresa como del parado

LidiaHaro , (factorhuma.org)