Skip to main content

Pacte Mundial

 Pactomundial.org Pactomundial.org és el web que presenta la finalitat i els principis d 'aquesta proposta de l 'Organització de Nacions Unides. Té com a objectiu aconseguir més implicació en la Responsabilitat Social per part de les organitzacions.

La pàgina web pactomundial.org presenta de manera clara i amb explicacions que poden anar d 'allò general al detall, segons el lector convingui, què és el Pacte Mundial, quina és la seva finalitat i en quins principis se sustenta. Una pàgina amb àmplies informacions que per la seva bona estructura i comoditat en la consulta es converteix en recomanable.

El Pacte Mundial és una proposta que fa l 'ONU per tal d’aconseguir que les organitzacions guanyin en responsabilitat social. Aquest pacte es fonamenta en deu principis bàsics que són recomanacions/obligacions per a les empreses que sh 'i adhereixen de forma voluntària.

La pàgina web pactomundial.org ofereix informació al detall sobre aquest pacte i els deu compromisos entre els quals destaquen el respecte als drets humans, l’abolició de pràctiques discriminatòries en el món laboral i la lluita contra la corrupció. Cadascun dels principis està enumerat i explicat amb un seguit d’estratègies que les empreses poden portar a terme per desenvolupar-los.

El web és molt complet i inclou altres informacions complementàries a l’essència d’aquests deu ítems. Es poden consultar els informes de progrés -documents que avaluen el compromís de les entitats- de les empreses que formen part del Pacte Mundial, el llistat d’empreses signants (alfabèticament o mitjançant un cercador), totes les notícies vinculades bé a Responsabilitat Social Corporativa o bé a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, el calendari d’activitats juntament amb el seu programa... La pàgina també incorpora la llista d’activitats que es desenvolupen: 'taules quadrades ' (eina de diàleg ideada per l’organisme), cursos d’implantació, grups de treball, conferències i presentacions regionals són les més destacades. A més el web ofereix l’opció de consultar en què consisteixen aquestes activitats i fins i tot aquesta informació es pot ampliar consultant ressenyes de les activitats celebrades recentment o en anys anteriors.

La pàgina té una estructura tremendament clara la qual cosa facilita la consulta de qualsevol de les informacions que incorpora. A la columna de l’esquerra trobem l’esquema bàsic del web que podem anar ampliant per informacions amb un simple clic. Un cop estiguem a qualsevol dels apartats podrem seguir ampliant aquesta informació, si així ho desitgem, pitjant sobre l’icona o la referència que ens interessi. A la pàgina d’inici també trobem el racó del soci així com les darreres notícies vinculades a responsabilitat social. És un web del qual es pot extreure moltíssima informació, tant a nivell individual com a nivell d’empresa ja que fins i tot dóna l’opció d’adherir-se a la Xarxa Espanyola omplint un formulari on line i seguint el procés descrit.

Accés a Pacte Mundial: http://www.pactomundial.org

Articles relacionats / Artículos relacionados

Derechos humanos y algo más...
ISO ultima un estándar para informes de RSC
¿Es posible ser una empresa responsable?
El Pacto Mundial adapta a las pymes su informe de progreso
España escala un puesto en el índice de desarrollo humano de la ONU

LidiaHaro , (factorhuma.org)