Skip to main content

Anota tu empresa

 Anotatuempresa.com Anotatuempresa.com és un web on es valoren i es poden consultar les condicions de treball en una empresa a través de l’opinió dels seus empleats i d’un senzill formulari. Permet publicar comentaris i crea debat sobre el seu contingut.

El web Anotatuempresa és un portal amb només un any d’antiguitat que facilita informació sobre una empresa des de la perspectiva de qui hi treballa o ho ha fet en el passat. El seu eslògan afirma: “les empreses vistes des de dintre”.

A Anotatuempresa.com els treballadors puntuen diferents aspectes del treball en una empresa. Es valora, entre altres, el salari, la paritat, la carrera o el respecte. Amb aquestes dades, l’empresa queda avaluada amb una nota global que la catalogarà entre les que obtenen millors o pitjors resultats. El web també dóna la possibilitat de comentar l’experiència personal sobre l’empresa i rebatre d’altres opinions ja publicades. Això la converteix en una eina de comunicació i intercanvi entre treballadors.

El seu contingut pot convertir aquest web en una eina interessant per buscar feina, ja que ofereix informació privilegiada. Al mateix temps, resulta una eina molt útil d’autoavaluació per a les empreses que tenen un espai al web, ja que veuen reflectides les opinions anònimes dels seus treballadors.

Anotatuempresa.com és la versió espanyola d’un portal nord-americà i segons les dades que presenten hi han 4.500 empreses avaluades i 12.000 comentaris d’empleats. Per accedir a la informació no cal ser un usuari registrat, encara que sí es requereix per poder introduir informació al web. El registre afavoreix l 'anonimat ja que es fa a través d’un correu electrònic i un àlies.

La interfície del web és molt senzilla i intuïtiva. A la pàgina principal hi trobem el rànquing de les empreses millor valorades, les que tenen pitjor consideració, les últimes que han estat avaluades i les que reben més comentaris. Aquesta distinció és la que s’utilitza en el motor de cerca, on també podem cercar les empreses per ordre alfabètic.

Al consultar la valoració global d’una empresa, el web construeix gràfiques sobre la puntuació, com l’evolució de la nota en el temps, i podem consultar tots els comentaris que s’han publicat sobre l’empresa. A més, el web ofereix la possibilitat de compartir la informació en altres webs o xarxes socials.

Anotatuempresa.com s’ofereix en diferents idiomes i el seu contingut està adaptat a diferents països, com EUA, França o Alemanya. Al ser una traducció, en alguns moments trobem errors d’interpretació i traduccions automàtiques de comentaris. Aquests errors però, no interfereixen en l’enteniment del contingut.

S’actualitza amb assiduïtat però amb un volum d’informació nova relativament escàs. Els comentaris publicats en el moment de realitzar el nostre anàlisi (agost de 2009), no sobrepassaven els 2 diaris. Al mateix temps, cal advertir que els comentaris han de ser llegits amb cautela i ull crític. És relativament fàcil trobar contingut propagandístic on es ressalten les virtuts d’una empresa. Així i tot, la majoria de les opinions publicades són negatives.

Anotatuempresa.com té un contingut valuós i resulta molt interessant com a eina de comunicació entre treballadors. Arriba en el moment en que les xarxes socials i la recerca d’opinions entre iguals a través d’Internet estan integrant-se en la nostra quotidianitat. En aquest cas s’explota l’àmbit professional; serà molt interessant veure la seva evolució.

Accés a Anota tu empresa: http://www.anotatuempresa.com/

Articles relacionats / Artículos relacionados

Pormenores laborales en versión 2.0
Cuando la huella digital es el nuevo currículum
Mi empresa vigila atentamente tu 'blog '

AraceliGarcia , (factorhuma.org)