Skip to main content

Conciliamos.es

Conciliamos.es Conciliamos.es fixa la seva atenció en facilitar informació sobre la conciliació tant a nivell teòric com pràctic mostrant empreses que la treballen com a eix fonamental. És una pàgina de fàcil consulta i molt atractiva en la seva presentació.

El portal Conciliamos.es és una pàgina web orientada a persones que estiguin interessades en conèixer empreses que fan de la conciliació laboral i familiar un dels seus eixos d 'identitat. La seva pàgina d 'inici ens presenta un seguit d 'ítems relatius a la flexibilitat horària, les excedències, els beneficis socials, les activitats de formació... que el lector pot seleccionar en funció dels seus interessos com a treballador. A partir d 'aquí el portal cerca les empreses que més s 'ajusten als criteris demandats i ofereix algunes dades d 'aquestes entitats. Aquest cercador d 'empreses que reuneixen aspectes conciliadors i que interessen al lector és un dels elements més destacats d 'aquest portal per la seva originalitat i perquè és molt còmode i sobretot pràctic.

Un altre dels punts interessants de Conciliamos.es és la quantitat d 'articles i continguts destacats interessants tots ells vinculats, òbviament, amb l 'àmbit de la conciliació. L 'apartat Ellos concilian incorpora un grapat d 'articles breus propis o publicats en altres mitjans. Destaquen, per exemple, ressenyes sobre la discriminació salarial, la igualtat de condicions en els països de la Unió Europea o sobre els plans d 'igualtat.

La pàgina incorpora un link directe amb Humanvision (s’enllacen recíprocament), una organització amb un objectiu clar: recuperar el valor de la persona dins l 'empresa. Així doncs el visitant de Conciliamos.es pot consultar només amb un clic com treballa una empresa que té com a objectiu primordial millorar el tracte de les empreses cap als seus treballadors.

El portal incorpora altres opcions com la possibilitat d 'anunciar-se en la pròpia pàgina a empreses que estiguin interessades en fer-ho. També ofereix la possibilitat de subscriure’s al seu newsletter. L 'apartat Termómetro de prácticas de Conciliación ens presenta una enquesta on l 'usuari pot donar la seva opinió al respecte de temes concrets relacionats amb la conciliació.

Conciliamos.es és una pàgina de molt còmoda consulta amb la qual el lector podrà gaudir d 'un bon grapat d 'informacions sobre la coordinació entre el món personal i laboral i com algunes empreses desenvolupen sistemes per millorar-la. Els textos són de fàcil consulta i estan acompanyats amb imatges de qualitat.

Accés a Conciliamos.es http://www.conciliamos.es

Articles relacionats / Artículos relacionados

El coste de ser una Mari Pili
El club de las malas madres
El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares

LidiaHaro , (factorhuma.org)