Skip to main content

Eduard Punset

Eduard Punset Pàgina personal del conegut comunicador científic. Home d 'interessos pluridisciplinaris, la seva pàgina ho reflecteix ocupant-se de temàtiques com els últims avenços en neurologia, el naixement del lideratge o el component emocional de les relacions.

Pàgina personal del conegut comunicador científic Eduard Punset (Barcelona, 1936). Home d 'interessos pluridisciplinaris, Punset ha estat advocat, economista del Fons Monetari Internacional i redactor de mitjans tan influents com la BBC i The Economist. A més d 'una carrera docent a, entre d 'altres institucions, ESADE i el Instituto de Empresa, Punset també va participar en política a la sortida de la transició com a Ministre de Relacions per a les Comunitats Europees i Conseller de Finances de la Generalitat. Recentment, s 'ha destacat com a director i presentador del programa de divulgació científica "REDES" de TVE, així com per la publicació de llibres d 'èxit.

La seva pàgina no podia deixar de reflectir aquesta pluralitat d 'interessos i la seva aposta per les noves tecnologies. En aquest sentit, cal destacar que la part central de la pàgina està ocupada pel seu blog personal. Aquestes anotacions periòdiques, que ve realitzant amb regularitat des d 'abril de 2006, s 'ocupen de temàtiques tan diverses com els darrers avenços en neurologia, passant pel naixement del lideratge o de la vida en el planeta, fins el component emocional de les relacions. La repercussió d 'aquestes entrades es fa palesa en el nombre de comentaris que reben (una mitjana de 100) i el debat encès que susciten. Sembla que Punset ha trobat un equilibri en el to i la forma que li permet connectar per igual amb un públic jove àvid de noves tecnologies i amb un públic més madur interessat per la informació científica rigorosa.

La pàgina també compta amb la secció Charlas con on entrevista a destacats científics i personalitats de l 'àmbit cultural: Oliver Sacks, David Cronenberg o Benoît Mandelbrot són alguns dels entrevistats amb una profunditat que no va en detriment de l 'amenitat.

En la secció de Libros podem consultar ressenyes i índexs de publicacions de Punset com Por qué somos como somos, El templo de la ciencia, El viaje al amor, El alma está en el cerebro. Un dels primers, de 1980, duu un títol de trista actualitat: La salida de la crisis.

A la secció Redes hi trobem les novetats sobre el programa de TV que ha fet popular el seu rostre i la seva particular manera assossegada de conversar. S 'hi pot consultar el vídeo complet dels programes de 2008, essent les emissions anteriors a aquesta data consultables a l 'arxiu de RTVE en forma de transcripcions de les entrevistes.

Finalment, també podem consultar les aparicions en els mitjans de comunicació de Punset: articles de premsa, entrevistes radiofòniques (amb el corresponent enregistrament sonor) i trobades on-line.

En resum, una pàgina altament recomanable per a algú interessat en indagar en els condicionants científics de les reaccions humanes. La riquesa del contingut, tant en text, com en vídeos i àudios, converteix aquesta pàgina en un model de lloc web personal, molt lluny de l 'autopromoció rampant en les pàgines d 'altres personalitats mediàtiques.

Acceso a Eduard Punset: http://www.eduardpunset.es

Articles relacionats / Artículos relacionados

El español más feliz es joven, con hijos y no padece apuros económicos
'Algunos son felices si controlan algo de su trabajo '

XavierZambrano , (factorhuma.org)